top of page
UI/UX
Army of Doers

UX Design

2020

Army of Doers

 User research, konceptutveckling och interaktionsdesign för en start-up
wall5.png

Min roll i projektet var att leda UX-arbetet, research, koncept och design.

Målet med Army of Doers är att frigöra 1.000.000 timmar av tråkigt arbete från människor som har något bättre att göra. Army of Doers hjälper dig delegera uppgifter du inte vill eller hinner göra själv. Sånt du helt enkelt skulle må bättre av att nån annan gjorde åt dig.

Slutprodukten: Valtechs uppdrag var att ta fram en MVP för en ny digital tjänst med målet att undersöka om det finns en marknad för tjänsten och om det går att att leverera något som människor skulle betala för.

svarvitt5.png
Interaction design course

Sprintar,

totalt 2,5 månader

User centered development process for start up

4

Feedback från kunder

3

Bygga första release

2

Hur tjänsten ska fungera

1

Användarresearch

Iterering och färdigställande av MVP

5

slutprodukt2.png

Slutprodukt:

En minimum viable product, en fungerande tjänst, som redan har kunder. Kunderna får sina uppgifter utförda av en remote exekutiv assistent.

Untitled_Artwork 49.png

UtManingar Vi har jobbat med

1. Delegera är svårt

 • Vilka typer av uppgifter kan man som kund delegera? 
 • När man delegerar, vad behöver man skriva I sin brief för att det ska bli smidigt?

Artboard – 5.png
exempel.png
guideas.png
Untitled_Artwork 49.png

Olika implementerade Lösningar

 • Fotografering

  • för professionell helhetskänsla

 • Customer success manager

  • ansvar för helhetsupplevelsen

 • Friend referals

  • litar på en väns rekommendation​

 • Testimonials från användare

  • social proof, trygghet för att andra har
   vågat prova och rekommenderar​

 • Delegeringstips i onboardingmail

  • blir tryggare i att delegera

2. Känna sig trygg

 • Hur ska användarna känna sig trygga med att lämna bort arbetsuppgifter till någon man inte har träffat?
Untitled_Artwork 49 (kopia).png

3. SmidiGT ATT GE IFRÅN SIG      UPPGIFTER

 • Det måste vara värt gällande tid och ansträngning att delegera uppgiften jämfört att göra det själv.

Olika implementerade Lösningar

 • Minimera vad användaren behöver specificera, endast det viktigaste​.

  • Men att det finns möjlighet att addera kommentarer om användaren har behov att utveckla.​

 • Assistenten kan lätt ställa uppföljningsfrågor

  • Underlätta för kommunikation och mer ansvar på assistenten.

Några Illustrationer jag har ritat för att förklara tjänsten: 

1. Delegera uppgift

Untitled_Artwork 49.png

2. DU kan fokusera på annat

Untitled_Artwork 49 (kopia).png

3. Få uppgiften levererad

Untitled_Artwork 49 (kopia 2).png

Min rolli projektet var att leda UX-arbetet, research, koncept och design.

I projektet hade vi en art director som satte grafiska formen, jag var med och gjorde ut den ui-designen på wireframes.

 

Mina arbetsuppgifter

 • Användarintervjuer

 • Kommunicera användarinsikter till utvecklare och produktägare.

 • Designstrategi hur tjänsten skulle utformas efter user research

 • Leda idégenereringsworkshops

 • Utforma användarflöde

 • Idégenerera initiala wireframes

 • Användningstester

 • Implementera ui-design på wireframes

 • Dokumentation av beslut

 • Mötesanteckningar från alla möten för att driva fram projektet

 • Illustrationer 

Exempel på Ikoner jag designade till Army of Doers: 

presentation3.png
ekonomi2.png
ordnamöten8.png

Exempel på wireframe där jag har implementerat

UI-designen:

bifoga.png
Ny Taxitjänst

2019

Ny Taxi-tjänst​

User research, konceptutveckling och interaktionsdesign för en ny tjänst, Valtech.

Min roll i projektet var ansvar för user research, idéarbete, affärsstrategi, konceptutveckling och interaktionsdesign.

Syftet med uppdraget var att undersöka hur taxi-tjänster skulle kunna utvecklas. 


Slutkonceptet var en tjänst där taxichaufförer kan samla och sortera data angående stadsmiljö/vägar. Potentiella mottagare av bilddata var Trafikverket, stadsplaneringskontor, entreprenörer och fastighetsbolag för att kunna effektivisera underhåll av stadsmiljöer.

Ny portfolio

2019

Portfol.io

 User research, konceptutveckling, interaktionsdesign och visuell design för en ny portfolio-tjänst

Min roll i projektet var att göra user research, konceptutveckling och interaktionsdesign.


Målet med Portfol.io är att användarna snabbt och enkelt kan sätta ihop en välgjord portfolio. Användaren får guidning hur man skapar en storytelling portfolio och stöd i att samla in material under tiden när man jobbar med ett projekt.

Slutkonceptet var user research, low-fi prototyp i Invision samt användningstester av prototypen.

Användarresearch

Jag hade inte massa tid och ork just då, så jag kände att det skulle behöva gå ganska fort.  Skulle jag göra om det, då skulle jag vilja lägga mer tid på det.

Användarproblem: 

Prioriterar inte att arbeta med portfolio om man inte ska söka jobb, och när man väl vill söka ett jobb är det försent för att det ska bli så bra som man har tänkt.

HUr:

Jag intervjuade 5 kreatörer för att ta reda på deras behov och problem med att skapa och hålla en portfolio uppdaterad.
 

Från researchen:

 • Höga prestationskrav på sig själva och vill att portfolion ska ge den optimala bilden.

 • Att skapa en portfolio ses som ett onödigt ont.

 • Uppdaterar inte sin portfolio så ofta och då blir det svårare när man väl ska göra det för det är så mycket att ändra.

 • Layouten för portfolion är väldigt viktig. Vill skapa en layout som känns som sin egen, men det ska gärna finnas templates som kan hjälpa en.

Sluprodukten

Slutprodukt.png

Del i Slutkonceptet: Story collector

Användarproblem: 

Prioriterar inte att arbeta med portfolio om man inte ska söka jobb, och när man väl vill söka ett jobb är det försent för att det ska bli så bra som man har tänkt.

Syftet med Story collector är att påminna och guidea till att dokumentera relevant material. Detta bygger projektstories medan man jobbar i ett projekt.

Här är wireframes från onboardingen där Story collectorn presenteras och användaren kan lägga in sitt nuvarande projekt. 

Story collector2.png
Mathem
Ny Mathem

Projekt: MAthem

User experience projekt.

 

Uppdatering kommer!

bottom of page